Klachten

In het geval u een klacht heeft over ons, is het van belang dat deze klacht zorgvuldig wordt behandeld. In de meeste gevallen kunnen klachten met en door de direct betrokkene(n) worden opgelost. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan informeren wij u hier over wat u verder kunt doen. Naast de waarde van de mogelijkheid tot indienen van een klacht door degene met de klacht, heeft een klachtenregeling ook waarde voor ons als luchthaven en vereniging. Klachten geven informatie over (mogelijk) zwakke plekken in de organisatie. Een klacht kan daarom ook gezien worden als een kans. Door een klacht serieus te nemen en er serieus naar te kijken, kunnen we daarmee wellicht onze kwaliteit verbeteren. Onderstaand wordt de procedure beschreven voor het afhandelen van klachten. 

Er zijn verschillende soorten klachten mogelijk, elk heeft zijn eigen meldpunt. Dit is om uw klacht meteen bij de juiste instantie in te dienen.

  • Klachten met betrekking tot geluidsoverlast van vliegtuigen kunnen worden gemeld bij het Secretariaat van de Stichting Luchthaven Stadskanaal via het formulier onderaan deze pagina.
  • Klachten met betrekking tot de niet naleving van in het Luchthavenbesluit opgenomen voorschriften bij de Provincie kunnen worden gemeld bij de Provincie Groningen (050-3164766 of luchtvaart@provinciegroningen.nl)
  • Klachten met betrekking tot vlieggedrag (in het luchtruim door een luchtvaartuig) of de niet naleving van regels met betrekking tot de vliegveiligheid op het luchthaventerrein (uit de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen) kunnen worden gemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (088-4890000 of via https://tijdelijk.ilent.nl/contact/melden/index.aspx)

 

Klachtenformulier geluidsoverlast Stichting Luchthaven Stadskanaal

optioneel
Wees zo precies mogelijk, zodat wij meer informatie kunnen achterhalen over het betreffende luchtvaartuig
Bijvoorbeeld PH-9Z4 of D-LSRU
Bijvoorbeeld: rood met witte streep
Vermeld bijvoorbeeld waar u was, wat u zag en hoorde en laat weten wat de geschatte hoogte was waarop het luchtvaartuig vloog