Veranderingen luchtvaartfrequenties Duitsland

Veranderingen frequenties Duitsland

Graag aandacht voor de nieuwe en gewijzigde luchtvaartfrequenties bij onze Oosterburen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van oudere GPS/NAV systemen zonder automatische updates, kan het voorkomen dat deze niet de meest recent uitgegeven frequenties weergeven. Systemen zoals AirNav Pro, Skydemon e.d. zijn wel al automatisch bijgewerkt. Een PDF met de nieuwste info vindt u hier: AIP_VFR_GEN_0-19ff_15FEB2018